privacy

Политика за личните данни

Това е нашата политика за личните данни.
Ние уважаваме неприкосновеността на личните данни на потребителите на нашия сайт.
1. Избор за начин на ползване на личната информация.
Ние не събираме лична информация от посетителите на сайта, освен ако те не ни я предоставят доброволно. Тази информация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги и да удостоверим конкретната самоличност при влизане в системата.
Ние зачитаме желанието на потребителите на сайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което са ни я дали.
  • ● Получените лични данни, които се съхраняват при нас, могат да бъдат редактирани  по всяко време от лицето, за която се отнася. За целта е необходимо да се логнат в своя профил.
  • ● Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта е достатъчно да се свържат с нас и да заявят това свое желание.
 
2. Предоставяне на данните на третата страна.
Ние не продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти
3. Използване на електронна поща.
Ние комуникираме с потребителите на сайта по електронна поща или телефон. Различни заявки, извършени в сайта от страна на потребителите, могат да бъдат потвърждавани чрез използване на електронни съобщения до същите.Ние можем да запазим водената с потребители на сайта кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и уебсайт.
4. Опазване на конфиденциалността.
Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на всеки потребител няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил това.
 
От своя страна потребителите на сайта носят пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от упълномощено от него трето лице.
Ние няма да предоставим Вашите лични данни на трети лица, или да ги използваме с комерсиална цел!
Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите или съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.
ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
Във връзка с чл. 7  от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета
Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf
1. Доброволно предоставям своите лични данни и давам съгласието  си същите да бъдат съхранявани и използвани от фирма „ИМАГИНАТО” ЕООД във връзка с покупко-продажбата на стоките, избрани в потребителската кошница, както и за всички действия, свързани с транспортирането на стоките – по куриер, български пощи и др.
2. Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните данни
- доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа на предоставянето им
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни, както и правото на заличаване на събраните данни
- правото по всяко време да получа информация от фирмата за това какви данни съхранява за мен.
3. С настоящата декларирам съгласие за обработка на личните ми данни, посочени в настоящата декларация до окончателното приключване на сделката. 
4. Известна ми е отговорността, в случай, че посочените от мен обстоятелства в Декларацията са неверни.